Kursy językowe dla dzieci

na Saskiej Kępie

Do naszej szkoły na Saskiej Kępie zapraszamy maluchy już od 3. roku życia. Nauka poprzez zabawę to świetny sposób na to, aby Twoje dziecko postawiło pierwsze kroki w świecie języków obcych.

Zapisz się

Kursy dziecięce Pygmaliona - na Saskiej Kępie
  • Lekcja to przygoda

    Zajęcia dla dzieci są dopiero wstępem do normalnych lekcji. Maluchy większość czasu spędzają w ruchu lub na dywanie. Spotkanie zaczynamy od powitania, każdą część zajęć zapowiadamy np. wierszykiem, a na pożegnanie śpiewamy piosenki. Dzięki temu dzieci przeżywają przygodę i czują się pewnie, chociaż to dla nich pierwszy kontakt z językiem.

  • Naturalna komunikacja

    Twoje kilkuletnie dziecko jest w stanie niezwykle szybko przyswoić język obcy. Dlatego już na tak wczesnym etapie edukacji kładziemy duży nacisk na komunikację i pracę w parach. Od początku uczymy praktycznych umiejętności porozumiewania się w języku obcym.

  • Nowoczesne metody

    Nasze kursy językowe dla dzieci są bardzo urozmaicone. Podczas zajęć wykorzystujemy rozmaite gry, ćwiczenia interaktywne, multimedia oraz zabawy ruchowe zgodne z metodą TPR (Total Physical Response).

Bródno