Jak uczymy

Komunikacja, indukcja, nowoczesność - to trzy główne filary edukacyjne Pygmaliona na Saskiej Kępie. Poznaj nasze sprawdzone metody nauczania języków obcych i skorzystaj z nich podczas swojego kursu.

Poznaj nasze sposoby nauczania w Pygmalionie - Saska Kępa

Mamy swoje metody

Najważniejsza komunikacja

Język obcy to narzędzie do komunikacji, w związku z czym już od pierwszych zajęć mamy jeden cel: chcemy, żeby każdy uczeń był w stanie wykorzystać język w praktyce (przynajmniej na miarę swojego poziomu).

Aby osiągnąć ten cel, od początku będziesz mógł pracować w parach i w kontrolowanych kontekstach mówić w nowym języku. Usłyszysz autentyczne nagrania, filmy, przeczytasz prawdziwe teksty. Cały materiał będzie też odpowiednio dopasowany do Twojego poziomu wiedzy.

Indukcyjne podejście

Uczniowie Pygmaliona nie muszą uczyć się na pamięć suchych reguł gramatycznych. Program nauczania naszej szkoły koncentruje się na tym, aby otoczyć ucznia starannie dobranymi przykładami, dzięki czemu sam wypracuje i "zakoduje" sobie odpowiednią zasadę językową.

Podejście indukcyjne może bardzo szybko przełożyć się na wyraźne postępy w nauce języka. Nauka gramatyki według tej metody niesie bowiem ze sobą wiele korzyści: świetny trening domysłu językowego kursanta, lepsze zapamiętywanie materiału, a także kształtowanie samodzielności ucznia.

Bródno