Kursy językowe dla dzieci

na Bródnie i Targówku

Uczymy dzieci już od 2. roku życia. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to czas, kiedy maluchy dosłownie chłoną język obcy i świetnie osłuchują się z akcentem.

Zapisz się

Kursy dziecięce Pygmaliona - na Bródnie
  • Lekcja to przygoda

    Dzieci większość czasu spędzają nie w ławkach, ale w ruchu lub na dywanie. Spotkanie zaczynamy od powitania, każdą część zajęć zapowiadamy np. wierszykiem, a na pożegnanie śpiewamy piosenki. Dzięki temu dzieci przeżywają przygodę i czują się pewnie. Co ważne, lekcje prowadzone są w całości w języku obcym.

  • Nowoczesne metody

    Gry, ćwiczenia interaktywne, multimedia, zabawy ruchowe zgodne z metodą TPR (Total Physical Response) - nasze kursy językowe dla dzieci są bardzo urozmaicone. Już na tak wczesnym etapie edukacji kładziemy duży nacisk na komunikację i pracę w parach. Od początku uczymy praktycznych umiejętności porozumiewania się w języku obcym.

  • Spotkanie z Teddy Eddie

    W naszej szkole na Bródnie i Targówku, dzieci w wieku 2-7 lat poznają angielski według licencjonowanej metody Teddy Eddie. Dzięki niej przyswajają obce zwroty w podobny sposób, jak uczyły się języka ojczystego. Ważnym aspektem jest też stały kontakt lektora z rodzicami - m.in. lekcje otwarte, bieżące informacje na temat omawianego materiału, cotygodniowe e-maile z podsumowaniem, pisemne raporty o postępach dziecka.

  • Uczymy w oparciu o metodę Teddy Eddie
Saska Kępa