Jak uczymy

Język obcy to narzędzie do komunikacji, dlatego od początku pracujemy, aby każdy uczeń mógł wykorzystać go w praktyce. Nasza metodyka opiera się też na indukcyjnym podejściu do gramatyki. Co to znaczy? Że nie trzeba uczyć się na pamięć regułek, ponieważ mózg, otoczony starannymi przykładami, sam przyswoi odpowiednią zasadę.

Poznaj nasze sposoby nauczania w Pygmalionie - Bródno

Mamy sprawdzone metody

 • Teddy Eddie

  Licencjonowana metoda nauczania angielskiego dla dzieci w wieku 2-7 lat. Jej głównym założeniem jest łączenie nauki z zabawą.

 • Savvy Ed

  Propozycja dla dzieci, które kontynuują naukę angielskiego po programie realizowanym w przedszkolu, prywatnej szkole podstawowej lub językowej.

 • Najważniejsza komunikacja

  Język obcy to narzędzie do komunikacji, w związku z czym już od pierwszych zajęć mamy jeden cel: chcemy, żeby każdy uczeń był w stanie wykorzystać język w praktyce (przynajmniej na miarę swojego poziomu).

Teddy Eddie

Kim jest miś Eddie?

To główny bohater licencjonowanej metody nauczania angielskiego dla dzieci w wieku 2-7 lat (www.edubears.pl). Program Teddy Eddie powstał w odpowiedzi na niedosyt związany z kursami, podczas których zbyt mało czasu poświęcano na mówienie. Ale już koniec z nauką pojedynczych słówek, dzieci nareszcie zaczną mówić całymi zdaniami!

Nasze zajęcia organizowane są tak, aby dzieci miały szansę przyswoić wiele elementów języka obcego w podobny sposób, jak uczyły się języka ojczystego. W nauce wykorzystujemy też to, co dzieci lubią najbardziej: gry, zabawy ruchowe, piosenki, historyjki, karty obrazkowe.

Koszystamy w metody Teddy Eddie
Tak bawimy się na zajęciach z najmłodszymi na Bródnie

Jakie są zalety programu?

Po pierwsze, zajęcia prowadzą specjalnie wyselekcjonowani lektorzy. Po drugie, ważnym aspektem metody Teddy Eddie jest stały kontakt lektora z rodzicami. Mama czy tata może liczyć na bieżące informacje po każdych zajęciach, cotygodniowe e-maile z podsumowaniem oraz semestralne raporty o postępach dziecka.

Po trzecie, zapewniamy bogaty zestaw ucznia, który zawiera m.in. podręcznik, mini-książeczkę z sekretnymi słowami, płytę CD z nagraniami i dostęp do Placu Zabaw z grami online. Na koniec roku każdy kursant otrzymuje też oficjalny dyplom i nagrodę…

Na jakich poziomach uczymy?

 • Start

  cel
  dziecko nauczy się reagować na angielskie polecenia, pozna też pierwsze zdania, piosenki i bajki w obcym języku
  poziom
  początkujący
  wiek
  2–3 lata
  zajęcia
  raz w tygodniu po 40 min
  grupa
  do 8 osób
 • Standard

  cel
  dziecko pozna kilkaset słów w zdaniach i kontekstach, zacznie prowadzić pierwsze rozmowy po angielsku, będzie odgrywać scenki i opanuje gry wymagające użycia języka obcego
  poziom
  początkujący-kontynuujący
  wiek
  4–5 lat
  zajęcia
  2 razy w tygodniu po 35 min
  grupa
  do 10 osób
 • ABC

  cel
  dziecko będzie rozmawiać podczas lekcji po angielsku, mówić całymi zdaniami, opowiadać historyjki i rozpocznie swoją przygodę z czytaniem
  poziom
  początkujący-kontynuujący
  wiek
  5–6 lat
  zajęcia
  2 razy w tygodniu po 45 min
  grupa
  do 10 osób
 • School

  cel
  dziecko zacznie komunikować się po angielsku, opanuje mnóstwo słów, zdań i zwrotów (możliwe, że zacznie ich używać spontanicznie, nie tylko podczas zajęć) oraz przeczyta swój pierwszy angielski tekst
  poziom
  początkujący-kontynuujący
  wiek
  6–7 lat (1. klasa SP)
  zajęcia
  2 razy w tygodniu po 60 min
  grupa
  do 10 osób

Savvy Ed

Czym jest Savvy Ed?

Metoda Savvy Ed jest początkiem egzaminacyjnej ścieżki nauczania, ponieważ przeprowadza dzieci przez pierwsze egzaminy Cambridge. Kontynuowanie tej ścieżki w przyszłości, pozwoli im uzyskać międzynarodowe certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego już w wieku kilkunastu lat.

Jak wygląda program nauczania?

Program Savvy Ed rozwija wszystkie umiejętności językowe (czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie), ale jednocześnie mocno przekracza podstawę programową znaną ze szkół publicznych. Materiał nauczania obejmuje poziomy A0-A2 według Rady Europy i jest zgodny z poziomami testów Cambridge dla dzieci.

Korzystamy z metody Savvy ED

Na jakich poziomach uczymy?

 • Poziom 1

  cel
  komunikacja i nauka czytania
  poziom
  początkujący
  wiek
  7–8 lat
  zajęcia
  raz w tygodniu po 40 min
  grupa
  do 8 osób
 • Poziom 2

  cel
  komunikacja i nauka pisania
  poziom
  początkujący-kontynuujący
  wiek
  8–9 lat
  zajęcia
  2 razy w tygodniu po 35 min
  grupa
  do 10 osób
 • Poziom 3

  cel
  gramatyka i integracja wszystkich umiejętności
  poziom
  początkujący-kontynuujący
  wiek
  9–10 lat
  zajęcia
  2 razy w tygodniu po 45 min
  grupa
  do 10 osób

Bright Kids

 • Zostań Bright Kid dzięki naszym zajęciom na Bródnie
 • Bright Kids 1

  cel
  Dzieci poznają nazwy liczb 0-10, ćwiczą witanie i przedstawianie się, poznają, używają konstrukcji CO TO JEST / KTO TO JEST / TO JEST..., MAM / NIE MAM /CZY MASZ / CZY ON/ONA MA...?, UMIEM / NIE UMIEM / CZY UMIESZ...?, LUBIĘ / NIE LUBIĘ / CZY LUBISZ...?, poznają czasy teraźniejsze poprzez opisywanie nazwy obiektów w klasie, przyborów szkolnych, rodziny, zabawek, zwierzątek, jedzenia, części ciała, ubrań, sportów i pomieszczeń oraz uczą się określać położenie.
  egzamin
  początek przygotowań do Pre-A1 Starters
  wiek
  8 lat
  zajęcia
  2 razy po 60 minut
  grupa
  do 10 osób
 • Bright Kids 2

  cel
  Dzieci poznają nazwy miesięcy, pór roku, zabawek, zawodów, sportów, określania emocji i miejsca, używania czasu teraźniejszego prostego poprzez mówienie o zwyczajach ludzi i zwierząt oraz teraźniejszego ciągłego poprzez mówienie o przedmiotach szkolnych.
  egzamin
  dalsze przygotowania do Pre-A1 Starters
  wiek
  8-9 lat
  zajęcia
  2 razy po 60 minut
  grupa
  do 10 osób
 • Bright Kids 3

  cel
  Dzieci poznają liczby 10-100, przedstawiają i pytają o kraj pochodzenia, mówią i pytają o ulubione aktywności, uczą się słów TWOJE, NASZE, ICH, ZAWSZE, CZASEM, NIGDY, pytają o pozwolenie, określają datę i godzinę, porównują miejsca, nazywają zasady zachowania, ćwiczą czasy PRESENT SIMPLE i CONTINUOUS, uczą się mówić o przeszłości w czasie PAST SIMPLE oraz o planach na wakacje
  egzamin
  Pre-A1 Starters
  wiek
  9-10 lat
  zajęcia
  2 razy po 60 minut
  grupa
  do 10 osób
 • Bright Kids 4

  cel
  Dzieci uczą się używać wyrażeń DLACZEGO - DLATEGO ŻE, ŻEBY oraz PRZED i PO, mówią o problemach zdrowotnych, o minionych wakacjach, planach na weekend, określają i pytają o ilość, porównują ulubione gry, rozmawiają o zawodach, sposobach komunikacji, opisują obiekty w mieście oraz zasady zachowania na przykładzie ZOO.
  egzamin
  A1 Movers
  wiek
  10-11 lat
  zajęcia
  2 razy po 60 minut
  grupa
  do 10 osób
 • Bright Kids 5

  cel
  Dzieci ćwiczą nazwy liczb od tysiąca do miliona, opisują ulubione gry, zadają sobie pytania na temat minionych wakacji, omawiają przygody w czasie PRESENT PERFECT i porównują je za pomocą konstrukcji TAK... JAK... oraz ZBYT / WYSTARCZAJĄCO, rozmawiają o planach na ferie, sposobach spędzania czasu wolnego, ćwiczą objaśnianie drogi, rozmawiają o obowiązkach domowych, prawach natury, uczą się nazw zmysłów oraz proponowania i reagowania na propozycje.
  egzamin
  A2 Flyers
  wiek
  11-12 lat
  zajęcia
  2 razy po 60 minut
  grupa
  do 10 osób

Gold Teens

 • Zostań Gold Teen dzięki naszym zajęciom na Bródnie
 • Gold Teens A2+

  cel
  Na tym poziomie uczniowie zaczynają przygotowania do egzaminu Preliminary. Kursanci uczą się używać przedimków (a/an, the) oraz rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, powtarzają dotychczas poznane czasy i ćwiczą ich użycie w kontraście, stosują konstrukcje porównawcze do opisu przedmiotów oraz czasowniki modalne do opisywania zasad, utrwalają zerowy i pierwszy tryb warunkowy (If...) oraz proste zdania względne (who/which). Pogłębiają słownictwo związane z miastem, wyglądem, zwierzętami, jedzeniem, podróżami, transportem, rozrywką i technologią, ćwiczą kolokacje oraz poznają różnicę między mocnymi i słabymi przymiotnikami.
  egzamin
  początek przygotowań do B1 Preliminary
  wiek
  12-13 lat
  zajęcia
  2 razy po 90 minut
  grupa
  do 10 osób
 • Gold Teens B1

  cel
  Na tym poziomie uczniowie kończą przygotowania do egzaminu Preliminary. Kursanci powtarzają dotychczas poznane czasy i ćwiczą ich użycie w kontraście, porównują czasy przeszłe Present Perfect i Past Simple, poznają czas zaprzeszły Past Perfect i konstrukcję “used to”, stosują czasowniki modalne do dawania porad i sugestii, poznają drugi tryb warunkowy (If...), stronę bierną w czasach Present Simple i Past Simple, zdania względne definiujące, mowę zależną oraz pytania pośrednie. Pogłębiają słownictwo związane z osobowością, językiem, technologią, sportem, rozrywką, środowiskiem, podróżami, zainteresowaniami i uczuciami, poznają nowe kolokacje, czasowniki frazowe i zaczynają się uczyć słowotwórstwa.
  egzamin
  B1 Preliminary
  wiek
  13-14 lat
  zajęcia
  2 razy po 90 minut
  grupa
  do 10 osób
 • Gold Teens B1+

  cel
  Na tym poziomie uczniowie zaczynają przygotowania do egzaminu First. Kursanci pogłębiają wiedzę na temat dotychczas poznanych czasów, poznają czas Present Perfect Continuous w zestawieniu z czasem Present Perfect Simple, uczą się używać czasu zaprzeszłego Past Perfect wraz z pozostałymi czasami przeszłymi oraz czas Future Continuous w zestawieniu z innymi konstrukcjami przyszłymi, powtarzają wszystkie dotychczas poznane zastosowania czasowników modalnych, poznają trzeci tryb warunkowy (If...), stronę bierną w pozostałych znanych czasach, porównują zdania względne definiujące i niedefiniujące, poszerzają wiedzę na temat mowy zależnej o pytania i rozkazy. Pogłębiają słownictwo związane z marzeniami, opisem przedmiotów, jedzeniem, transportem, relacjami, uczeniem się, pieniędzmi, nauką, mieszkaniem, matematyką, sztuką i rozrywką, główny nacisk kładziony jest na słowotwórstwo, wyrażenia złożone i kolokacje.
  egzamin
  początek przygotowań do B2 First
  wiek
  14-15 lat
  zajęcia
  2 razy po 90 minut
  grupa
  do 10 osób
 • Gold Teens B2

  cel
  Na tym poziomie uczniowie kończą przygotowania do egzaminu First. Kursanci pogłębiają wiedzę na temat dotychczas poznanych czasów, poznają czas Past Perfect Continuous w zestawieniu z pozostałymi czasami przeszłymi oraz czasy Future Perfect i Future Perfect Continuous w zestawieniu z innymi konstrukcjami przyszłymi, uczą się używać czasowników modalnych w przeszłości, powtarzają wszystkie tryby warunkowe (If...) oraz poznają tryby mieszane oraz konstrukcje z “wish”, poznają bezosobowe konstrukcje ze stroną bierną, w pozostałych znanych czasach, uczą się używać określników z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi, złożonych spójników oraz zdań rozszczepionych, poszerzają wiedzę na temat mowy zależnej o czasowniki relacjonujące. Pogłębiają słownictwo związane ze zmysłami, podróżami, szkoła, pracą, miastem, sportem, czasem, kinem,muzyką, osobowością i decyzjami, znacznie pogłębiana jest znajomość słowotwórstwa (w szczególności prefiksów i sufiksów), kolokacji, czasowników frazowych, wyrażeń przyimkowych oraz idiomów.
  egzamin
  B2 First
  wiek
  15-16 lat
  zajęcia
  2 razy po 90 minut
  grupa
  do 10 osób
 • Gold Teens B2+

  cel
  Na tym poziomie uczniowie zaczynają przygotowania do egzaminu Advanced. Kursanci pogłębiają wiedzę na temat wszystkich poznanych czasów, uczą się konstrukcji emfatycznych poprzez inwersję stylistyczną, zdania rozszczepione i konstrukcje porównawcze, powtarzają poznane konstrukcje do mówienia o hipotetycznej rzeczywistości, pogłębiają wiedzę na temat bezosobowych konstrukcji ze stroną bierną, poszerzają wiedzę na temat mowy zależnej o nowe czasowniki relacjonujące, poznają zdania imiesłowowe. Pogłębiają słownictwo związane z osiągnięciami, zmysłami, mediami, turystyką, pracą, miastem, zdrowiem, dietą, rozrywką i środowiskiem, dużo uwagi poświęcanej jest procesom słowotwórczym, kolokacjom przysłówkowym, trzyczęściowym czasownikom frazowym oraz słowom bliskoznacznym.
  egzamin
  początek przygotowań do C1 Advanced
  wiek
  16-17 lat
  zajęcia
  2 razy po 90 minut
  grupa
  do 10 osób
 • Gold Teens C1

  cel
  Na tym poziomie uczniowie kończą przygotowania do egzaminu Advanced. Kursanci zestawiają wszystkie istniejące czasy w celu skonsolidowania wiedzy oraz poznają alternatywne konstrukcje do mówienia o przeszłości i przyszłości, uczą się dalszych konstrukcji emfatycznych poprzez trudniejsze przypadki inwersji stylistycznej i bardziej złożone zdania rozszczepione, utrwalają wszystkie konstrukcje do mówienia o hipotetycznej przeszłości, pogłębiają wiedzę na temat bezosobowych konstrukcji ze stroną bierną z naciskiem na odniesienia do przeszłości, poszerzają wiedzę na temat mowy zależnej o trudniejsze konstrukcje z czasownikami relacjonującymi, poznają konstrukcje eliptyczne i styl akademicki. Pogłębiają słownictwo związane z pamięcią, zwycięstwem, porażką, alternatywnym życiem miejskim, subkulturami, reklamą, marketingiem, aktorstwem, społeczeństwem, promocją zdrowia, polityką i pracą zespołową, bardzo dużo uwagi poświęcanej jest złożonym procesom słowotwórczym, kolokacjom z wszystkimi częściami mowy, wieloczłonowym czasownikom frazowym oraz słowom bliskoznacznym i bliskobrzmiącym.
  egzamin
  C1 Advanced
  wiek
  17-18 lat
  zajęcia
  2 razy po 90 minut
  grupa
  do 10 osób
Saska Kępa