Jak wrócić do nauki angielskiego po przerwie?
Katarzyna Drozdowska

Jak wrócić do nauki angielskiego po przerwie?

Ocena Twojego obecnego poziomu języka angielskiego i wyznaczanie celów

Po przerwie w nauce języka angielskiego ważne jest, aby ocenić swój obecny poziom znajomości języka i wyznaczyć realistyczne cele w zakresie doskonalenia. Obejmuje to identyfikację zarówno Twoich mocnych, jak i słabych stron w zakresie znajomości języka angielskiego. W ten sposób możesz skoncentrować swoje wysiłki na obszarach, które wymagają największej poprawy i wykorzystać swoje istniejące mocne strony [1]. Pomocne jest także przystąpienie do testu biegłości językowej, który pozwoli określić aktualny poziom biegłości językowej [2]. Ta samoocena pomoże Ci stworzyć bardziej efektywny plan nauki i wyznaczyć osiągalne cele w zakresie doskonalenia.

Po zidentyfikowaniu swoich mocnych i słabych stron ważne jest, aby wyznaczyć realistyczne cele w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego. Korzystanie z metody SMART, która oznacza konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie, może pomóc w stworzeniu jasnych i osiągalnych celów [3]. Na przykład wyznaczenie celu polegającego na doskonaleniu umiejętności mówienia po angielsku poprzez uczestnictwo w zajęciach konwersacyjnych dwa razy w tygodniu przez następne trzy miesiące jest konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie [4]. Wyznaczając realistyczne cele, możesz zachować motywację i śledzić swoje postępy w pracy nad doskonaleniem znajomości języka angielskiego [5].

Po ustaleniu celów ważne jest stworzenie planu i harmonogramu nauki, który pasuje do Twojego stylu uczenia się i stylu życia. Może to obejmować znalezienie programu lub kursu do nauki języków, który odpowiada Twoim potrzebom, lub stworzenie spersonalizowanego planu nauki obejmującego różne metody nauki, takie jak słuchanie podcastów, oglądanie filmów i ćwiczenia z partnerem zajmującym się wymianą językową [6]. Ważne jest również, aby dać sobie czas na powrót do nauki i nie przytłaczać się próbami zrobienia zbyt wielu rzeczy w zbyt krótkim czasie [1]. Tworząc realistyczny plan nauki i trzymając się go, możesz robić stałe postępy w kierunku osiągnięcia swoich celów w nauce języka.

Ćwiczenie języka angielskiego różnymi metodami

Powrót do nauki języka angielskiego po przerwie może być trudny, ale istnieje wiele metod, które mogą ułatwić ten proces. Jednym ze skutecznych sposobów ćwiczenia języka jest czytanie książek, artykułów i gazet w języku angielskim [5]. Pomaga to nie tylko poprawić słownictwo, ale także zapewnia kontakt z gramatyką języka i strukturą zdań. Ponadto w Internecie dostępne są różne zasoby, takie jak strony internetowe związane z branżą lub zainteresowaniami, które mogą dostarczyć dodatkowej lektury [7]. Włączając czytanie do codziennych zajęć, można stopniowo doskonalić swoją znajomość języka angielskiego i odzyskać pewność siebie w posługiwaniu się tym językiem [8].

Inną skuteczną metodą na powrót do nauki języka angielskiego jest oglądanie filmów i programów telewizyjnych z angielskimi napisami. Takie podejście może pomóc poszczególnym osobom poprawić umiejętności słuchania i rozumienia, zapewniając jednocześnie kontakt z różnymi akcentami i językiem potocznym [9]. Jeśli oglądanie z angielskimi napisami okaże się trudne, niektórzy mogą zacząć od polskich napisów i stopniowo przechodzić na angielskie napisy [10]. Ponadto angażowanie się w rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego lub partnerami uczestniczącymi w wymianie językowej może pomóc poszczególnym osobom w ćwiczeniu umiejętności mówienia i słuchania w naturalnym otoczeniu [11].

Należy pamiętać, że styl i cele uczenia się każdego są inne i nie ma jednego uniwersalnego podejścia do nauki języka angielskiego po przerwie. Dlatego też każdy powinien dostosować swoje metody uczenia się do swoich konkretnych potrzeb i preferencji [8]. Na przykład osoba przygotowująca się do rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu może odnieść korzyść z bardziej uporządkowanego podejścia, podczas gdy osoba przygotowująca się do prezentacji może odnieść korzyść ze skupienia się na słownictwie związanym z jej tematem [5]. Znajdując najlepszą dla siebie metodę, poszczególne osoby mogą z powodzeniem powrócić do nauki języka angielskiego po przerwie lub z nowym nastawieniem po wakacjach [6].

Utrzymywanie motywacji i odpowiedzialności

Powrót do nauki języka angielskiego po przerwie może być wyzwaniem, ale utrzymanie motywacji i odpowiedzialności może pomóc w usprawnieniu tego procesu. Dołączenie do społeczności lub zajęć z nauki języka może zapewnić niezbędne wsparcie i zachętę do pozostania na właściwej drodze. Serwisy społecznościowe, takie jak grupy na Facebooku, oferują platformę umożliwiającą nawiązywanie kontaktów z innymi osobami, które również uczą się języka angielskiego [2]. Nawiązując kontakt z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji, poszczególne osoby mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i wskazówkami, a także otrzymywać informacje zwrotne i wsparcie. Może to pomóc w utrzymaniu motywacji i odpowiedzialności, ponieważ jednostki są bardziej skłonne do pozostania zaangażowanym, gdy mają poczucie wspólnoty [8].

Śledzenie postępów i świętowanie kamieni milowych może również pomóc w utrzymaniu motywacji i odpowiedzialności po powrocie do nauki języka angielskiego. Wyznaczając osiągalne cele i śledząc postępy, jednostki mogą zobaczyć ich poprawę w czasie, co może być źródłem motywacji [12]. Świętowanie kamieni milowych, takich jak ukończenie poziomu lub opanowanie trudnej koncepcji gramatycznej, może również zapewnić poczucie spełnienia i dodatkowo zmotywować jednostki do dalszej nauki [13]. Takie podejście może pomóc jednostkom zachować odpowiedzialność i motywację, ponieważ mogą zobaczyć swoje postępy i świętować swoje osiągnięcia po drodze.

Wreszcie, nagradzanie siebie za konsekwentny wysiłek i doskonalenie może pomóc w utrzymaniu motywacji po powrocie do nauki języka angielskiego. Może to obejmować zafundowanie sobie ulubionego zajęcia lub odpust po ukończeniu określonej ilości nauki lub osiągnięciu określonego celu [5]. Nagradzając siebie za konsekwentny wysiłek i doskonalenie, ludzie mogą stworzyć pozytywne skojarzenie z nauką języka angielskiego i zwiększyć swoją motywację do kontynuowania nauki. Takie podejście może pomóc jednostkom zachować odpowiedzialność i motywację, ponieważ potrafią dostrzec korzyści płynące ze swojej ciężkiej pracy i poświęcenia [14].


Bibliografia:

1. Jak wrócić do nauki języka po przerwie? 4 pierwsze kroki. (n.d.) Pobrane August 30, 2023, z blog.fiszki.pl
2. Jak wrócić do nauki języka po przerwie? | Blog ESKK. (n.d.) Pobrane August 30, 2023, z eskk.pl
3. SMART w praktyce - przykłady. (n.d.) Pobrane August 30, 2023, z www.psychowiedza.com/2014/07/smart-w-praktyce.html
4. Strona główna - Tu rozwiniesz się po angielsku! Skutecznie .... (n.d.) Pobrane August 30, 2023, z agatasway.com/
5. Jak wrócić do nauki języka po dłuższej przerwie?. (n.d.) Pobrane August 30, 2023, z realizujswojecele.pl
6. Jak zacząć naukę angielskiego po dłuższej przerwie?. (n.d.) Pobrane August 30, 2023, z ewatyrala.com
7. Jak zacząć czytać książki po angielsku oraz w innych .... (n.d.) Pobrane August 30, 2023, z www.jezykiobce.pl
8. Jak wrócić do nauki angielskiego po dłuższej przerwie. (n.d.) Pobrane August 30, 2023, z trenerangielskiego.com
9. Jak uczyć się angielskiego z pomocą filmów - British Council. (n.d.) Pobrane August 30, 2023, z www.britishcouncil.pl
10. Czy oglądanie filmów z angielskimi napisami pomaga w .... (n.d.) Pobrane August 30, 2023, z www.kierunekrozwoju.pl
11. 7 społeczności do poprawy umiejętności językowych. (n.d.) Pobrane August 30, 2023, z preply.com/pl/blog/7-spolecznosci-do-poprawy-jezyka/
12. Onlingo | Poznan. (n.d.) Pobrane August 30, 2023, z www.facebook.com/onlingopl/
13. Pokaż treść! - Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji. (n.d.) Pobrane August 30, 2023, z http://www.bc.ore.edu.pl/Content/615
14. Jak ponownie rozpocząć naukę języka angielskiego po .... (n.d.) Pobrane August 30, 2023, z antischool.online

O autorze

Katarzyna Drozdowska

Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest głównym metodykiem w szkole Pygmalion i od kilku lat szkoli, nadzoruje i inspiruje lektorów.

Zobacz też