Szkolenia dla firm


Szkoła Pygmalion oferuje profesjonalne szkolenia językowe dla firm dopasowane do potrzeb pracowników i kadry kierowniczej. Proponujemy zajęcia indywidualne i grupowe z języka ogólnego oraz języka biznesu, technicznego oraz branżowego.

Przeprowadzamy dokładne badanie poziomu językowego słuchaczy oraz określamy ich indywidualne potrzeby. Proponujemy formę zajęć w oparciu o najnowsze metody nauczania i przy użyciu nowoczesnych środków komunikacji i Internetu.

Dodatkowo na potrzeby menedżerów jak i samych uczestników kursu na bieżąco sprawdzamy postępy uczestników poprzez okresowe raporty
dotyczące ich wiedzy oraz frekwencji.

Naszym celem jest wysoka skuteczność nauki poprzez ciekawą formę i w przyjaznej atmosferze.

PYGMALION oferuje szkolenia dla firm z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i hiszpańskiego, organizowane w różnorodnych grupach. Grupy te powstają ze względu na następujące kryteria:

Intensywność szkolenia


Intensywność zajęć ma wpływ na skuteczność nauczania. Zbyt mało intensywne kursy (np. poniżej 4 godz. lekcyjnych tygodniowo) przynoszą słabsze efekty.

PYGMALION rekomenduje system nauki 3 x 90 min. w tygodniu – 90 godz./semestr.

Możliwe są u nas również następujące opcje:

  • Szkolenie tradycyjne – 2 x 90 min. w tygodniu – 60 godz./semestr.
  • Szkolenie weekendowe – 2 x 90 min. w ciągu jednego spotkania – 60 godz./semestr.

Poziom zaawansowania szkolenia


Abyście Państwo mogli racjonalnie zaplanować szkolenie swoich pracowników, w poniższej tabelce przedstawiamy minimalną ilość godzin niezbędnych do efektywnego nauczenia się języka na odpowiednim poziomie zaawansowania. Przykład dotyczy języka angielskiego.

 

Poziom nauczania Liczba godzin w semestrze Liczba semestrów
Elementary 60 2
Pre-intermediate 60 2
Intermediate 60 2
FCE- First 60 3
CAE-Advanced 60 3
CPE-Proficiency 60 4

Rodzaj szkolenia


PYGMALION oferuje swoim klientom klasyczne szkolenia z języka ogólnego i biznesowego, a także szkolenia specjalistyczne, przygotowywane pod kątem specyfiki wymagań pracowników konkretnej firmy.

Mogą to być np.:

  • Język w marketingu i sprzedaży,
  • Język obcy w negocjacjach,
  • Język obcy w korespondencji biznesowej,
  • Język obcy w bankowości,
  • Język obcy w IT,
  • Inne

W zależności od potrzeb i preferencji Klienta, prowadzimy szkolenia językowe dla pracowników w siedzibie firmy, lub w salach szkoleniowych PYGMALIONA na Saskiej Kępie.