Galeria


Jedną z form nauki, którą dzieci uwielbiają, i która na dobre zagościła w naszej szkole, są obcojęzyczne zabawy tematyczne, takie jak Halloween, Easter Day, Scottish Day, English Breakfast Day, na których dzieci intensywnie i swobodnie przyswajają język obcy oraz poznają kulturę w praktyce. Oprócz elementów edukacyjnych, ten typ nauki sprawia, że dzieci otwierają się na kontakty z rówieśnikami oraz rozwijają swoje umiejętności twórcze oraz zdolności komunikacyjne.

Zobacz zdjęcia z naszych wydarzeń