Cennik – Saska Kępa


Zajęcia grupowe (4-7 osób)

Dzieci od 3 do 6 lat 2 x 45 min./tydzień
30 godzin lekcyjnych w semestrze

1160 zł

Dzieci od 7 do 10 lat 2 x 45 min. lub 2 x 60 min.
30 godzin lekcyjnych lub zegarowych w semestrze

1160 zł


1360 zł

General English 2 x 90 min./tydzień
60 godzin lekcyjnych w semestrze

1600 zł

Kursy przygotowujące do FCE, CAE, CPE 2 x 90 min./tydzień
60 godzin lekcyjnych w semestrze

1700 zł

Kursy przygotowujące do matury 2 x 90 min./tydzień
50 godzin lekcyjnych w semestrze

1500 zł

Inne języki (hiszpański, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, japoński) 2 x 90 min./tydzień
60 godzin lekcyjnych w semestrze

1600 zł

Zajęcia indywidualne

Jednostka lekcyjna 45 min.

110 zł

Pakiety zajęć 10 x 45 min.
6 tygodni

780 zł

8 x 60 min.
10 tygodni

800 zł

Zajęcia półindywidualne

Jednostka lekcyjna 45 min.

60,00 zł

 

  • Wyżej wymieniony cennik dotyczy semestru nauki języka obcego.
  • Opłatę za semestr można rozłożyć na trzy nieoprocentowane raty.
  • Gwarancja bezkosztowej rezygnacji: do czterech pierwszych zajęć.